TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

és képzők hálózatának fejlesztése

Rólunk

A projektfejlesztések indokoltsága, célja, célcsoportja

A 2011-2013 közötti időszak jogszabályi rendelkezései nyomán lényegi változások kezdődtek meg a szakmai tanárképzés típusaiban, a képzés struktúrájában, a szakok rendszerében, a tanárszakok számában és a szakirányok elnevezéseiben, a képzések idejében; a korábbiakhoz képest megváltozott a szakmai tanárképzési körbe sorolt tanárképzési szakok rendszere. Az aktuális jogszabályi változások indokolják a szakmai pedagógusképzés, kiemelten a mérnöktanárképzés és műszaki szakoktató, valamint a szakmai pedagógusképzési körbe sorolt egészségügyi-, a gyógypedagógiai-, és pedagógiai szakos tanárok új típusú képzéseire való felkészülést, a felkészültséghez szükséges országos hatáskörű fejlesztéseket, a képzők közötti kooperáció, az együttműködés különböző formáinak létrehozását.

Az aktuális jogszabályi változások indokolják a szakmai pedagógusképzés, kiemelten a mérnöktanárképzés és műszaki szakoktató, valamint a szakmai pedagógusképzési körbe sorolt egészségügyi-, a gyógypedagógiai-, és pedagógiai szakos tanárok új típusú képzéseire való felkészülést, a felkészültséghez szükséges fejlesztéseket, a képzők közötti együttműködés különböző formáinak létrehozását.

A pályázat keretében tervezett szakmai fejlesztések fókusza: a mérnöktanár, műszaki szakoktató, az egészségügyi-, a gyógypedagógiai-, és pedagógiai szakos tanárképzés módszertani támogatása, a képzők képzése, és a tartalomfejlesztés; a szakmai gyakorlat indításához szükséges fejlesztések kialakítása; a pedagógusképző kutató- és szolgáltató központok hálózatának fejlesztése, valamint a szakképző és felsőoktatási intézmények közötti együttműködés bővítése.

A projekt célja:

  • a műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének módszertani támogatása, képzés-, és tartalomfejlesztés
  • a képzésben résztvevő tanárjelöltek szakmai gyakorlatához szükséges fejlesztések megvalósítása
  • a pedagógusképzők kutató- és szolgáltató hálózatának fejlesztése
  • a mérnöktanár, az egészségügyi, gyógypedagógia, és pedagógia szakos tanárjelöltek gyakorlati pedagógiai képzésében szerepet vállaló szakképző intézmények és a képző felsőoktatási intézmények közötti együttműködés kialakítása, az országos hálózati kapcsolatok bővítése.

A projekt célcsoportja: az osztatlan vagy osztott rendszerű műszaki és humán szakterülethez kapcsolódó szakmai pedagógusképzésben

  • résztvevő és a pedagógusképzésben pedagógiai vagy összefüggő szakmai gyakorlatot folytató tanárjelöltek
  • oktatók, a tanárjelölteket pedagógiai vagy egyéni összefüggő szakmai gyakorlatát támogató mentorok, tanárok és a
  • képzésekben, továbbképzésekben résztvevő oktatók, tanárok, mentorok.

A projektfejlesztések fókusza

A műszaki és humán szakterülethez kapcsolódó szakmai pedagógusképzés módszertani támogatás, képzés-, és tartalomfejlesztésének célja: olyan tantervi-, és módszertani ajánlások, e-tananyagok és az új KKK szerinti szakindítást megalapozó és kapcsolódó szakmai anyagok kidolgozása, olyan IKT alkalmazások kifejlesztése, amelyek az új típusú tanárképzésekben hiánypótlóak. A pedagógusképzés módszertani és szakmódszertani kutatásának elősegítése, a nemzetközi szakmai tapasztalatok, kapcsolatok bővítése; a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése, pedagógus továbbképzési programfejlesztés, a szakmai anyagok közzétételének és a képzők képzésének célja a pedagógusképzés nemzetközi beágyazottságának támogatása, a képzés minőségének javítása, valamint a képzésben részt vevő oktatók kompetenciáinak fejlesztése, a szakképző intézmények pedagógusainak felkészítése a tudásalapú gazdaság kihívásaira.

A képzésben résztvevő jelöltek szakmai gyakorlatához szükséges fejlesztések célja a műszaki és humán szakterülethez kapcsolódó szakmai pedagógusképzés azonos szemléletű pedagógiai gyakorlati képzési kereteinek kialakítása, a partnerintézmények felkészítése a tanárjelölteket fogadására, a mentorképzés biztosítása, és a gyakorlóhelyként szolgáló szakképző intézmény megválasztását, a gyakorlat adminisztrációját támogató adatbázisok, IKT alkalmazások fejlesztése.

A pedagógusképzők kutató- és szolgáltató hálózatának fejlesztése a Szakmai Pedagógusképző és Szolgáltató Központ országos szolgáltató és kutató hálózatként való működését, a szakmai kapcsolatok fejlesztését szolgálja, különböző platformok, intézményközi és országos szakmai fórumok biztosításával.

A műszaki és humán szakterülethez kapcsolódó szakképző és felsőoktatási intézmények közötti együttműködés országos hálózatának bővítésével az a célunk, hogy a műszaki és humán szakterülethez kapcsolódó szakmai pedagógusképzők és a szakképző intézmények, a szakmai szolgáltatók és szakképző intézményi fenntartók, az országos kutatóintézet közötti országos hálózati együttműködést bővítsük, a szükséges fejlesztések biztosításával.