TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

és képzők hálózatának fejlesztése

BME Tanárképző Központ projekt disszemináció

A KONFERENCIA PROGRAMJA 

  9.30 – 10.00  Regisztráció a konferenciaterem előterében

10.00 – 10.15  Megnyitó

Dr. Kövesi János dékán BME GTK

10.15 – 10.35 TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 projekt fejlesztési célkitűzések és időközi eredmények

Dr. Benedek András projekt szakmai vezetőBME GTK APPI

10.35 – 11.15 A szakmai együttműködő partnerek projektben vállalt tartalomfejlesztései

Az egészségügyi tanárképzés tananyagfejlesztésének tapasztalatai

Dr. Betlehem József, Dr. Deutsch Krisztina – PTE ETK

Gyógypedagógiai, fogyatékosság-ügyi tudás a szakmai tanárképzésben

Dr. Papp Gabriella – ELTE BGGYK

Az Óbudai Egyetem által a projektben fejlesztett elektronikus tananyagok rendszere

Dr. Tóth Péter – ÓE TMPK

Módszertani útmutató a pedagógia szakos tanári képzéshez

Dr. Hegedűs Judit – ELTE PPK 

11.15 – 11.30  Kávészünet

A szünetet követően két párhuzamos szekcióban folyik a konferencia.

11.30 – 13.00 I. A szakmai együttműködő partnerek projektben vállalt tartalomfejlesztései  E-learning alapú módszertan jegyzetek fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen 

Dr. Nyéki Lajos – SZIE

BME Tanárképző Központ szakmai gyakorlatát támogató IKT fejlesztések

Dr. Molnár György – BME GTK APPI

A matematikai szoftverek alkalmazási készségét, valamint a térszemléletet fejlesztő tananyagok kidolgozása a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Dr. Kocsis Imre, Dr. Papp Ildikó – DE IK

Mentorkiválasztás

Dr. Suplicz Sándor – ÓE TMPK

Tananyagfejlesztés gazdasági tárgyak oktatásának módszertanához

Dr. Holik Ildikó  – ÓE TMPK

A vezetési kompetenciáktól a pedagógusképzés megújulásig

Dr. Simonics István – ÓE TMPK

Digitalizálási tapasztalatok, eredmények

Zarka Dénes –BME GTK APPI

Képzési tanúsítványok átadása

11:30 – 13:00 II. Workshop „Út a sikeres szakdolgozathoz/diplomamunkához.” A témaválasztás nehézségei – „How to...” 

A workshop vezetői: Dr. Lógó Emma, Dr. Németh Edit – BME GTK APPI

13.00 – 14.00  Ebéd, kávészünet

14.00 – 14.30  Zárás

Konferencia összefoglaló

Dr. Benedek András – BME GTK APPI

Workshop összefoglaló

 

Dr. Németh Edit oktatási dékán-helyettes – BME GTK