TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002

A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

és képzők hálózatának fejlesztése

Elkészült tananyagok

Moodle elérési út:
http://moodle.appi.bme.hu/course/view.php?id=736

Tankönyvtár linkek:

 

A tananyag címe

A tananyag elérhetősége

10.

A fogyatékosságtudomány a mindennapi életben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_fogyatekossagtudomany_a_mindennapi_eletben/adatok.html

16.

A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_hagyomanyos_es_az_ikt-vel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/adatok.html

19.

A közlekedés tantárgycsoport oktatásának módszertana

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_kozlekedes_tantargycsoport_oktatasanak_modszertana/adatok.html

37.

A mentorálás módszerei a szakmai tanárképzésben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_mentoralas_modszertana/adatok.html

38.

A mentorálás pedagógiája

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_mentoralas_pedagogiaja/adatok.html

4.

A mérnöktanárképzés magyarországi története (A mérnök tanártól a mérnöktanárig)

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_mernoktanarkepzes_magyarorszagi_tortenete_a_mernok_tanartol_

a_mernoktanarig/adatok.html

30.

A pedagógusképzés megújítása

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_pedagoguskepzes_megujitasa/adatok.html

2.

A szakmai nyelvművelés alapjai

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_szakmai_nyelvmuveles_alapjai/adatok.html

5.

A szakmai tanárképzés szakterületi alapismeretei

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_szakmai_tanarkepzes_szakteruleti_alapismeretei/adatok.html

20.

A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai pedagógusképzésben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_tehetseggondozas_elmeleti_es_modszertani_kerdesei_a_sazkmai_pedagoguskepzesben /adatok.html

17.

A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei a műszaki képzés keretében

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_terszemlelet_fejlesztesenek_lehetosegei_a_muszaki_kepzes_kereteben/adatok.html

15.

Az egészségügyi képzések jogi szabályozása

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_egeszsegugyi_kepzesek_jogi_szabalyozasa/adatok.html

1.

Az európai és hazai szakképzési rendszer fejlődésének tendenciái

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/adatok.html

31.

Az osztálytermi tanítás oktatástechnológiája

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_osztalytermi_tanitas_oktatastechnologiaja/adatok.html

32.

Didaktika és oktatásszervezés

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/adatok.html

14.

Egészségügyi szakmódszertan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_egeszsegugyi_ szakmodszertan/adatok.html

33.

Elektronikus tanulása

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elektronikus_tanulas/adatok.html

3.

Élettávú tanulás

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elettavu_tanulas/adatok.html

34.

Fejlesztő értékelés

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_fejleszto_

ertekeles/adatok.html

35.

Felnőttek szakképzése

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felnottek_szakkepzese/adatok.html

36.

Felzárkóztatás és tehetséggondozás

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felzarkoztatas_es_tehetseggondozas/adatok.html

28.

Irányításelmélet

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_iranyitaselmelet/IR/sirs362g.htm

24.

Komplex Instrukciós Program a szakképző iskolákban

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_komplex_instrukcios_program_a_szakkepzo_iskolakban/adatok.html

23.

Korszerű technológiák az oktatásban

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/adatok.html

9.

Közlekedési áramlatok

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_kozlekedesi_aramlatok/adatok.html

8.

Közlekedési informatika

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_kozlekedesi_informatika/adatok.html

27.

Közlekedési üzemtan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_kozlekedesi_uzemtan/adatok.html

18.

Matematikai szoftverek alkalmazása műszaki számításokban

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_matematikai_szoftverek_alkalmazasa_muszaki_szamitasokban/adatok.html

39.

Mentorkiválasztás

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_

mentorkivalasztas/adatok.html

13.

Módszertani kézikönyv a pedagógia szakos tanári képzéshez

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_modszertani_kezikonyv_a_pedagogia_szakos_tanari_kepzeshez/adatok.html

40.

Neveléstan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan

/adatok.html

41.

Pedagógiai kutatásmódszertan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogiai_kutatasmodszertan/adatok.html

42.

Pedagógusok tudása és gondolkodása

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pedagogusok_tudasa/adatok.html

43.

Pszichológia és személyiségfejlesztés I.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/adatok.html

44.

Pszichológia és személyiségfejlesztés II.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_ii/adatok.html

22.

Rendszerek a szakképzésben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_rendszerek_a_szakkepzesben/adatok.html

11.

Sajátos nevelési igényű tanulók, fiatalok a szakképzésben. Ajánlások szakképzők számára

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_sajatos_nevelesi_igenyu_tanulok_fiatalok_a_szakkepzesben_ajanlasok_szakkapzok _szamara/adatok.html

45.

Szakképzés és gazdaság

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakkepzes_es_gazdasag/adatok.html

46.

Szakképzéstörténet

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_

szakkepzestortenet/adatok.html

48.

Szakmódszertan – gépészet-mechatronika szakirány

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_gepeszet_mechatronika/adatok.html

50.

Szakmódszertan - könnyűipari szakirány

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-konnyuipari_szakirany/adatok.html

51.

Szakmódszertan – Műszaki-gazdasági szakirány

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-muszaki-gazdasagi_szakirany/adatok.html

49.

Szakmódszertan – polgári és biztonságvédelmi szakirány

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_had-es_biztonsagvedelem/adatok.html

47.

Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_elektrotechnika_elektronika_szakirany/adatok.html

12.

Szakmódszertan faipari mérnöktanár szakirányos hallgatóknak

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_faipari_mernoktanar_szakiranyos_hallgatoknak/adatok.html

21.

Szakmódszertan informatika szakos mérnöktanárok számára

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan_informatika_szakos_mernoktanarok_szamara/adatok.html

25.

Szakmódszertani ismeretek villamos szakmacsoportos mérnökök számára

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertani_ismeretek_villamos_szakmacsoportos_mernokok_szamara/ SV/ssves523g.htm

7.

Szakmódszertani segédlet épületszerkezetek oktatásához mérnöktanár hallgatók számára

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertani_segedlet_epuletszerkezetek_oktatasahoz_mernoktanar_ hallgatok_szamara/SE/ssejs6103g.htm

26.

Személyközlekedés

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szemelykozlekedes/SK/sskjs333g.htm

52.

Tanári kommunikáció

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/adatok.html

53.

Tanulásmódszertan

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_

tanulasmodszertan/adatok.html

29.

Út a munka világába

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_ut_a_munka_vilagaba/MV/smvjb33g.htm

6.

Üzemtani mérések

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_uzemtani_meresek/

adatok.html

54.

Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/adatok.html